Wyzwania pastoralne

Wyzwania pastoralne, jakie stawia Kościołowi w Polsce Konstytucja Sacrosanctum Concilium, wciąż jeszcze czekają na pełną realizację. Jest to proces, który ciągle jeszcze trwa. Można wyodrębnić pewne etapy dotychczasowej realizacji tego procesu. Pierwszy, może najważniejszy, to etap akceptacji założeń soborowej Konstytucji liturgicznej przez Episkopat, duchowieństwo i wiernych. Od samego początku Kościół w Polsce soborową reformę liturgiczną akceptował. Jeśli były zastrzeżenia i opory, to dotyczyły głównie sposobu jej wprowadzania. Kolejny etap prac polegał na przygotowywaniu tłumaczeń nowych ksiąg liturgicznych, ich wydawaniu i wprowadzaniu w życie. Zgodnie z założeniem krajowa Komisja Liturgiczna przygotowywała teksty i wydawała księgi, natomiast diecezjalne komisje miały je wprowadzać w życie poprzez odpowiednie materiały i or-ganizowane specjalne szkolenia dla duchowieństwa i wiernych. Od początku etapom tym towarzyszy wysiłek formacyjny, który prowadzi się w poszczególnych diecezjach i różnych instytucjach do tego powołanych.

10.02.2011. 17:18